Продажні

2012

папір, акварель

Архітектори та планувальники з часів античності концептуалізували місто як людське тіло, де кожна частина має свою життєво важливу функцію. В панівній ідеології ринкового капіталізму ця аналогія набуває нового значення: тіло в умовах ринкової економіки та соціальної незахищеності стає набором окремих органів, кожен із яких має свою ціну; місто сприймають не як інтеграцію окремих частин, а як відокремлені простори з потенційною комерційною вартістю. Сьогодні розсічене тіло міста виставлене на продаж.

Текст Лесі Кульчинської

Sellout

2012

watercolor on paper

Since antiquity, architects and urban planners have conceptualized the city as a human body, where each part has a vital function. In the dominant ideolody of market capitalism, this analogy takes
on a new meaning: as the body under market-induced conditions of economic and social precarity becomes a collection of separate, individually priced organs, today’s city is not viewed as an integration of functional parts, but as disparate spaces with potential commercial value. The body of the city is dissected and offered up for sale.

Text by Lesia Kulchynska