Запам’ятати момент, коли оповідь було перервано

2014

Дерево, метал, чучело, фарба

Радянський домашній затишок, провінційне музейництво і соціалістичний модернізм – утиснуті в один простір. Подумати про музей в Донецьку, зруйнований артилерійськими снарядами... Подумати про громадянську війну, яка вибухнула в тому Радянському Союзі, який досі існує в головах людей... Подумати про його великі амбіції і вбоге внутрішнє наповнення... Глядач опиняється серед декорацій, щоби зіграти роль, яку він не відрепетирував. Що це за оповідь? Коли саме її було перервано?

Текст Лариси Бабій

Фото Сергія Ілліна

Hold the thought where the story was interrupted

2014

wood, metal, taxidermy, paint

Soviet domesticity, provincial museology and socialist modernity squeeze into one space. Think of the museum in Donetsk battered by artillery fire; think of the ongoing civil war raging in the Soviet Union that persists in people’s minds; think of its vast ambitions and humble interiors. The viewer enters a stage set playing a role that she or he has not rehearsed. What is the story? And when exactly was it interrupted?

Text by Larissa Babij

photo Serghiy Illin