Приватні сонця

2013

метал, неон

Стандартні радянські ґрати на вікна – «сонечко» – де прути розходяться у вигляді сонячних променів, досі поширені у пострадянському міському просторі. Вони оприявнюють поле на пруження між пригніченням і мріями, жалюгідним щоденним існуванням і його утопічним горизонтом. Тотальний радянський ідеологічний наратив, з його образом «спільної» надії, заміщується множиною особистих і колективних намірів, що іноді поєднуються, але в нестабільних, плинних утвореннях.

Private Suns

Series 2013-ongoing

2018 - Permanent installation at Kunstraum Buchberg l Schloss Buchberg am Kamp
Collection of Dieter and Gertraud Bogner

metal, neon

The standard Soviet “sun window grate,” which features radiating bars like the rays of the sun, is still ubiquitous in the post-socialist urban environment, representing a field of tension between oppression and dreams, impoverished everyday life and its utopian horizon. The totalizing Soviet ideological narrative, with its image of “common” hope, is being replaced by a multiplicity of personal and collective intentions, forming new unstable and fluid alliances.