Плани з пилу

2013

пил, лайтбокси

Економічні провали, неуспішні інвестиції чи згубні стратегії планування – все це матеріалізовано у світлових вітринах з картами, що створені відповідно до супутникових зображень величезних покинутих будинків. Незважаючи на амбіційність та утилітарну велич, ці будинки мали дуже низький коефіцієнт використання і потроху почали руйнуватися з самого моменту спорудження. Нефункціональні, під впливом економічних обставин і часу перетворені на реді-мейд, вони стали німими свідками провалу капіталістичної авантюри. Ці карти, зроблені з пилу, – метафора руїн минулої епохи і водночас підривний залишок, що продовжує існувати в просторі міста. Зрештою, згідно з неоліберальною капіталістичною логікою, ці плани з пилу можна здути з карти будь-якої миті.

Plans of dust

2013

dust, lightboxes

Economic failures, unsuccessful investments, or fatal planning strategies materialize in the form
of light boxes with maps based on satellite pictures of huge abandoned buildings. Despite their ambitions and utilitarian grandeur, these buildings were noticeably underutilized and have been gradually decaying since they were erected. No longer functional, turned into ready-mades by time and economic circumstances, they stand as silent witnesses of a failed capitalist adventure. These maps are made of dust – a metaphor for the ruins of a bygone era, as well as the subversive residue that persists in urban space. However, following neoliberal capitalist logic, these plans of dust could be blown off the map at any moment.