Труднощі профанації

2015

Мармур, сталь, земля, рослини, скло і дерево

Традиційна експозиція, форма якої відсилає до часів Радянського Союзу, містить матеріали, зібрані Микитою Каданом на сході України під час війни. Уламки, з яких складається інсталяція, вражаюче правдиво демонструють політичний підтекст: зруйновані артефакти – це ємності, наповнені словами, образами та спогадами, що оповідають сучасну історію. Робота торкається інституціоналізації пам’яті, ролі локальної спадщини у формуванні історичного порозуміння, яке би протистояло культурній амнезії, що є наслідком конфліктів. Сама ж інсталяція має справу з радянським минулим України (частини історії, яку радше воліють забути), таким чином вводячи конфлікт в історичні рамки та представляючи війну як продовження давньої ідеологічної боротьби. Між уламків усередині інсталяції сходить паросток, який із часом закриє собою знищені артефакти. Рослина перетворює скульптуру на теплицю, нагадуючи нам про городи, які з’являлись у зоні зіткнень – від Майдану до військового конфлікту на Донбасі.

Текст Бйорна Гельдхофа

Фото Сергія Ілліна

Difficulties of Profanation

2015

Marble, steel, earth, plants, glass and wood

A traditional showcase, its form referring to display cases from the Soviet Union, holds materials that Nikita Kadan collected in eastern Ukraine during the war. The rubble inside reveals political narratives with a striking truthfulness: these destroyed artifacts are containers of words, images and memories that narrate a present history. The sculpture deals with the institutionalization of memories, the role of local heritage in forming a historical understanding that resists cultural amnesia resulting from the conflicts. The showcase itself addresses Ukraine’s Soviet past (a part of history that is rather readily forgotten), placing the current conflict in a historical framework and presenting the war as an extension of an established ideological battle. Amidst the rubble, inside the showcase, grows a bean plant that over time will cover the destroyed artifacts. It transforms the sculpture into a greenhouse, referring to popular gardens that appeared throughout the conflict, beginning with the occupied Maidan in Kyiv and continuing to the warzone in Donbas.

Text by Bjorn Geldhof

Photos by Sergey Illin