Будиночок велетнів

2012

знайдений об'єкт, метал, дерево, гіпсокартон, фарба

"Будиночок велетнів" - комбінований об'єкт, свого роду архітектурний колаж, який складається з житлового вагончику для будівельників 1970х років та фасаду-моделі, форма якого відсилає до радянської неомодерністичної архітектури того ж періоду. Об'єкт говорить про зміну соціальної ролі та образу робітника у новому капіталістичному середовищі в Україні. З іншого боку, "Будиночок велетнів" відкриває критичний дискурс стосовно фіктивної героїчної позиції, яку робітники займали у радянському минулому.

Small house of giants

2012

found object, wood, metal, gypsum, paint

"Small house of giants" is a combined object, kind of architectural collage, which's parts are living container for builders from 1970s and a model of facade of geometric form referring to Soviet neo-modernist architecture of the same period. "Small house of giants" is a reflection on the shifting social role of the worker within the new capitalist environment in Ukraine. On the other hand this object opens a critical discourse on the fictive heroical position that workers held in the Soviet past.